Home » Ik ben hier op aarde en ontdek waarvoor

 

Herinnering van elk mens op aarde.
Velen vragen zich af waarom ben ik hier aanwezig in een situatie die soms

niet bij mijn innerlijke wezen past. Ik ervaar mijzelf soms als een buitenstaander.
Opdat moment is er een verlangen naar de bron bewust geworden.
Wereld van de Wijsheid met zijn zeven geestelijke Leraren.

***

Op aarde zijn geestelijke helpers, die via de Wereld
van de Wijsheid u kunnen bijstaan met persoonlijke vragen. 
Dit vindt plaats met de mensen die belangstelling hebben met de spirituele
esoterie en ouden stromingen die over hele wereld aanwezig zijn op wezens ingeving.
In deze perioden is de ontwikkeling van je Blauw: keelchakra gaande.

***

Dit is een innerlijke herinnering aan vorige levens op aarde
van u wezenlijke aansturing van het lichaam.

Er zijn boeken die dit doen beseffen en ervaren.
Er wordt in u iets aangeraakt en dat is het wezen.
Wat u ook onder ogenkomt, omdat de Wereld van de Wijsheid in
elke mogelijkheid aanwezig is, om u even wezenlijk in contact te brengen.

Opdat moment bent u al in de blauwe energie aanwezig.
Voordien zijn de geloven en de godsdienste aan vooraf gegaan.
Nu bent u in een nieuwe herinnering afspraak aanwezig.
Het lichaam is een tijdelijk onderkomen voor u wezen.

 Voor een uitbreiding van nieuwe ervaringen waarvoor u wezen heeft gekozen
met een geestelijke helper. Met een bijpassend lichaam waarin de les
kan worden uitgepakt en ervaren weer op aarde. 
Dit vangt al aan bij de ouders, omdat elk wezen uniek is.


Dit is u persoonlijke unieke wezen afspraak, dat u wezen op aarde gaat ervaren
en uitbreiden, totdat u wezen uiteindelijke een wezen-taak krijgt aangereikt
vanuit de Wereld van de Wijsheid, tijdens een wezen communicatie. 
Dan is de denkkap of wel het helder denken aanwezig.
U denkkap ontwikkelt mee tot spreken en schrijven.

***

Samenvatting van woorden en begrippen.
"Wereld van de Wijsheid heeft zijn eigen taalgebruik."
Denkkap is een praktische om te leren voor je onderhoud.
Sommige stromingen noemen dit ego omdat de mensen praten.
Spreken en schrijven komt vanuit het wezenlijke van de mens die in de eerste
 tot derde denkkap tot zijn beschikking heeft.

***

Wezen maakt eerst een overstap, vanuit de dierenrijk naar een menselijke vorm.
Het wezen van u heeft al velen honderden jaren op aarde geweest.
in de huidige mensen vorm en ontwikkeld en ervaringen op gedaan.
Totdat het wezen volbewust is van de mogelijkheden
die bij je wezen aanwezig zijn voor dit continuüm. 
*

Vooraf heb ik een wezen droom gezien dat bij mij huidigen aanwezigheid past.
In deze periode ontwikkelt het wezen zich in mijn stoffelijke aanwezigheid.
Past zich daarbij aan de energie, voor de volgende ervaringen en uitbreidingen.
Er komt een moment in ieders aanwezigheid, dat men een wezen-taak krijgt
aangereikt vanuit de Wereld van de Wijsheid samen met de leraren. 

*