Home » Ik ben hier op aarde en ontdek waarvoor

 

Herinnering van elk mens op aarde.
Velen vragen zich af waarom ben ik hier aanwezig in een situatie die soms

niet bij mijn innerlijke wezen past. Ik ervaar mijzelf soms als een buitenstaander.
Opdat moment is er een verlangen naar de bron bewust geworden.
Wereld van de Wijsheid met zijn zeven geestelijke Leraren.

***

Op aarde zijn geestelijke helpers die via de Wereld
van de Wijsheid u kunnen bijstaan met persoonlijke vragen. 
Dit vindt plaats met de mensen die belangstelling hebben met de spirituele
esoterie en ouden stromingen die over hele wereld aanwezig zijn op wezens ingeving.
In deze perioden is de ontwikkeling van je Blauw: keelchakra gaande.

***

Dit is een innerlijke herinnering aan vorige levens op aarde van u
wezenlijke aansturing van het lichaam.
Er zijn boeken die dit doen beseffen.
Er wordt in u iets aangeraakt en dat is het wezen.
Wat u ook onder ogenkomt, omdat de Wereld van de Wijsheid in
elke mogelijkheid aanwezig is om u even wezenlijk in contact te brengen.

***

Opdat moment bent u al in de blauwe energie aanwezig. Voordien zijn de geloven
en de godsdienste aan vooraf gegaan. Nu bent u in een nieuwe herinnering
afspraak aanwezig. Het lichaam is een tijdelijk onderkomen voor wezens.

 Voor een uitbreiding nieuwe ervaringen waarvoor u wezen heeft gekozen
met een geestelijke helper.  Met een bijpassend lichaam waarin de les
kan worden uitgepakt weer op aarde.

Dit vangt al aan bij de ouders.

Dit is u persoonlijke unieke wezen afspraak dat het wezen op aarde gaat ervaren en uitbreiden, totdat u wezen uiteindelijke een taak krijgt aangereikt vanuit
de Wereld van de Wijsheid
in communicatie. 
Dan is de denkkap of wel het helder denken aanwezig.

***

Samenvatting van woorden en begrippen.
Die de Wereld van de Wijsheid gebruikt.
Denkkap is een praktische om te leren voor je onderhoud.
Sommige stromingen noemen dit ego omdat de mensen praten.
Spreken en schrijven komt vanuit het wezenlijke van de mens die in de eerste
 tot derde denkkap tot zijn beschikking heeft.

***

Wezen maakt een overstap vanuit de natuur naar een menselijke vorm.
Het wezen van u heeft al velen honderden jaren op aarde aanwezig geweest
totdat het wezen volbewust is.

In deze periode ontwikkelt het wezen zich in je stoffelijke aanwezigheid
past zich daarbij aan, voor de volgende ervaringen en uitbreiding.
Er komt een moment in ieders aanwezigheid dat je wezen een taak krijgt
aangereikt vanuit de Wereld van de Wijsheid samen met de leraren. 

De communicatie vindt plaats via je wezen energie
dit wordt omgezet in woorden

***