Home » Kinderen van de nieuwe tijdgeest
Kinderen van de nieuwe tijdgeest

Kinderen van de nieuwe tijdgeest
ervaart ieder zijn eigen unieke aanwezigheid
weer op de aarde.

Zo zijn wij alle begonnen en iedereen in zijn eigen symbolentaal.
Dit is waarvoor de nieuwe stroom van energie de wereld bezoekt
vanuit de Wereld van de Wijsheid.
Elk kind-wezen heeft een aantal herinneringen van div. symbolen.
Deze zijn al aanwezig in ieders denkkap, dat zijn symbolen waarin je
bent grootgebracht in de vele voorgaande levens op de planeet aarde.
 
De Wereld van de Wijsheid reikt je nieuwe symbolen aan
die geen geschiedenis hebben en fris zijn.
Dit is even omschakelen en dit gaat als van zelfsprekend omdat

je wezen de betekenis hier van kent voor jouw unieke aanwezigheid.
Kinderen leren van de ouders en wat de wereld je voorhoudt,
dit is een tijdelijke bezigheid om jezelf materieel te
kunnen onderhouden na je 18’jaar.

Zodra je deze samenhang van de wereld ontdekt heb,
ben je toegevend om de oude aannames los te laten.
Anders blijf je in je denken en beelden als het ware gevangen.
Iedereen heeft de macht en de kracht tot zijn beschikking om je denkkap
schoon te maken, van aanhoudende beelden en gedachtenspinsels.
Dit is een wetmatigheid.
“ik heb zelf ervaren dat de personen vertrokken uit mijn denkkap”


Er is ook een tweede denkkap met als symbool een boom,
ieder kan de energie vanuit de wortels van de boom omhoog
laat komen je lichaam in.
Zo ontstaat een zilveren energiestroom naar je denkkap.
Je belangstelling van oude gewoontes blijven dan achterwege.
 Als je eenmaal dit ervaren heb, heb jij je eigen vrije keuze ontdekt
voor de rest van je aanwezigheid.

In je aanwezigheid zijn twee mogelijkheden aanwezig,
een lichte kant en donkere kant.

Kies je voor een denkkap die je geen voeding geeft, waar iedereen
je voorspiegelt in een wereld en die je leven gaan beleren.

Dit brengt je in situaties, waarin je geleefd word door de wereld religie.
“Ook dit kan een keuze zijn van je aanwezigheid.”

Maar ja, je wezen en ieders tweede denkkap heeft veel meer in huis
om te gaan ervaren wat werkelijk bij je aanwezigheid past.
Deze ervaringen breiden je aanwezigheid uit en ook op de werkvloer
waar je ook gaat kan dit behulpzaam zijn
voor jouw aanwezigheid
en de mensen om je heen.
Dit hoort bij je, zonder enige moeite.

***

De wereld van de wijsheid behelst alles.


Kringloop van ieders wezenlijke aanwezigheid.
Als een wezen opnieuw weer ervaringen wil op doen om zijn bewustzijnsontwikkeling uit te breiden, dan krijgt het wezen een geestelijke begeleider tot zijn beschikking vanuit de Wereld van de Wijsheid.
Er wordt een passende situatie uitgekozen waarin ieders kind-wezen zijn les aanvangt. Dat zijn de ouders en die hebben als het ware een taak om het kind-wezen gelegenheid te geven om zijn of haar wezenlijke ontwikkeling
plaats te laten vinden.

Het wezen van het kind weet, dit is goed voor mijn aanwezigheid in deze situatie.
Dit kan soms haaks staan op de ideeën van de ouders.
Dit hoeft u alleen maar te weten ouders.
Geef ook uw wezen weer de gelegenheid en zeg “Ik weet het niet meer”
Dit is de enige aanhef om hulp en inzichten via je wezen te ontvangen.
Elk wezen, jong of oud heeft zijn eigen unieke ontwikkeling bij zich.
Het wezen heeft weet van wat goed is voor ieders aanwezigheid.
In deze situatie leren de ouders van kind.
***

De Nieuwe Tijdskinderen hebben een rugzakje meegekregen
vanuit de Wereld van de Wijsheid.
De leraar die heeft, samen met het wezen van u, een les uitgekozen die op aarde
geleerd en ervaren kan worden. Dit klink raar als u dit niet eerder gelezen
en gehoord heeft. Ook uw aanwezigheid en allen op deze planeet heeft deze afspraak met zijn wezen.
Hoe ik leer is aan de omstandigheid aangepast, op welke plek ik een nieuw lichaampje heb gekregen. Zo ontstaan de uitbreidingen in ieders bewustzijnsontwikkeling.

“Het rugzakje staat symbool hiervoor.”
Aan het einde van je bezoek op aarde, hopen wij leraren dat je rugzakje leeg is.

Het is aan u om vragen te stellen en wij zullen hier op participeren en u een handreiking geven om verder te kunnen gaan samen met uw unieke aanwezigheid die al vele ervaringen heeft opgedaan. Dus, raadpleeg je wezen en vermijd je denkkap want die kan je niet helpen!

Het is de energie die vrijkomt als u de wortels van uw aanwezigheid
naar boven laat komen. Dan vult u uw denkkap met een zilveren energie.
Wij leraren vanuit de Wereld van de Wijsheid staan paraat als u een vraag heeft
over de wereld van de wijsheid en de mogelijkheid voor uw aanwezigheid dat leidt
tot een volbewustzijn.
Dan kunnen wij samen met uw aanwezig zijn, de mensheid
met al die rugzakjes bereiken en de nodige richtingaanwijzer zijn.
***