Home » Kinderen van de nieuwe tijdgeest

Kinderen van de nieuwe tijdgeest
ervaart ieder zijn eigen unieke aanwezigheid op de aarde.

Zo zijn wij alle begonnen en iedereen in zijn eigen symbolentaal.
Elk kind-wezen heeft een aantal herinneringen aan zijn symbolen.

De Wereld van de Wijsheid reikt je nieuwe symbolentaal aan

die geen geschiedenis hebben en fris zijn.
Dit is even omschakelen en dit gaat als vanzelfsprekend omdat
je wezen de betekenis hiervan kent voor ieders aanwezigheid. 
***

Kinderen leren van de ouders en wat de wereld je voorhoudt.
Dit is een tijdelijke bezigheid om jezelf materieel te
kunnen gaan onderhouden na je 18’jaar.

* Zodra je deze samenhang van de wereld ontdekt heb,
ben je toegevend om de oude aannames en projecties los te laten.
Anders blijf je in je deken gevangen.

** Iedereen heeft de macht en de kracht tot zijn beschikking
om je denkkap
schoon te houden.

*** Ieder van u kunt zijn
gedachte beelden en andere
ongewenste gevoelens wegsturen!

Dit is een wetmatigheid.
***

 

Nieuwe tijd kinderen

Ieder heeft zijn eigen rugzakje meegekregen
vanuit de Wereld van de Wijsheid.
De geestelijke helper, die heeft samen met ieder van u een wezen les
uitgekozen die op aarde
geleerd en ervaren kan worden.

Dit klink raar als u dit niet eerder gelezen of
 gehoord heeft.
Ieders aanwezigheid op deze planeet heeft deze afspraak met zijn wezen. 
Hoe je leert is de plaats waar je opnieuw een lichaampje hebt 
gekregen voor je wezen. 

Vanaf dit moment gaat je wezen zijn 
ervaringen opdoen eerst bij je ouders.
Dan kom je met uiteenlopende boeken in aanraking en stromingen van mensen.
Uiteindelijk herken je dit past bij mij aanwezigheid!


Wezen is eeuwig en heeft al velen malen deze gang gemaakt.
Aan het einde van ieders aanwezigheid keert het wezen
weer terug naar de wereld van de wijsheid.
Het lichaam was maar een tijdelijke mantel.

Geestelijke helper begeleid je weer.
***