Home » Magie van dit leven.

Magie van dit leven.

Ik ben er nog even om mijn bagage af te leggen en mijn rug terechte.
De trein is bijna aan het einde van mijn rit waarin ik nog even zit.

Ik heb mijn aanwezigheid ervaren en geleerd in wie IK ben
om weer verder te gaan voor een nieuw bestaan.

Mijn jas werd te krap en oude sloffen passen mij niet meer in dit bestaan.
Ik zie er weer naar uit om te gaan.
T is  gedaan.
***

Ieder heeft een wezenlijke aanwezigheid
die reikt tot in eeuwigheid.
Wereld van de Wijsheid

Leo

Altijd was kortjakje ziek,

behalve op zondag, dan voelde zich kwiek

en ging ze naar de kerk met haar boek vol zilverwerk.

Maar midden in de week,

liet aar gezondheid haar danig in de steek.

Want dan voelde ze ’t muisje aldoor knagen

en stelde de eekhoorn zulke lastige vragen.

Zei het konijntje steeds:” Ik voel me z alleen.”

Was alles zó zwaar en kwam ze er niet doorheen.

 

Alleen op zondag had ze zicht op het lichte blauw,

ervaarde ze het helder-weten en dacht: “wat is dit nou?

Het lijkt wel een wonder, ik ben vandaag helemaal niet somber!”

Dan deed het zilver zijn werk en ging ze op pad,

verbaasd dat ze zoveel energie in zich had.

 

Toen besloot Kortjakje: “Ik ga met mijn lessen aan de slag!”

Ze bestudeerde aar eikeltje, haar eigen gedrag.

Wat niet meer bij haar hoorde zetten ze buiten de deur,

Ze ontdekte steeds meer in die lichtblauwe kleur

en zag  dat, in welke situatie ze zich ook manoeuvreerde,

het paardje zich ook op de andere dagen manifesteerde.

 

Nu is Kortjakje ook midden in de week 
veel energieker en minder snel van streek.

Ze gaat steeds vaker naar de kerk met boek vol zilverwerk.

Want ze heeft het helder-weten herkend

en ziet dit contact niet langer als een zondagsevenement.

***

Op de aardse levensschool
staat de boom voor 'het stoffelijk bewustzijn' symbool.

Het is de kleur van de bril waardoor u kijkt,
die correspondeert met de trilling waardoor u kijkt,
die correspondeert met de trilling die uw bewustzijn heeft bereikt.
Het lichaam staat voor het huidige jasje dat u draagt
en in ieder leven wordt er opnieuw van u gevraagd
om de boom van bewustzijn naar binnen te keren,
zodat u steeds meer over uw ware Ik kunt leren.

Want de verpakking die men aan de buitenkant ziet,
·is alleen maar een vlag en dekt de lading niet.

De essentie van wie u bent heeft al vele levens doorleefd
en het is de kabouter die daar een lijntje mee heeft.
Ontdaan van aangeleerde gedragingen en uiterlijke schijn,
·is hij het symbool voor uw innerlijke Zijn.

Stelt u zich in de boom eens een ladder voor met vele treden
en daal deze langzaak af, want de kabouter woont helemaal beneden.
Leg uw hand op uw buik en voel de energie in uw voeten,
·dan zult u de kracht van uw eigen natuur ontmoeten
en maken uw wortels contact met de vruchtbare aarde,
·met wie u eigenlijk bent, met uw werkelijke waarde.

***