Home » Magie van dit leven ontdekkenJouw unieke wezen wil nieuwe ervaringen op doen en uitbreiden tot een volbewustzijn. De zeven leraren van de wereld van de Wijsheid die elke persoon kennen, zullen ieder van u begeleiden in uw bewustzijnsontwikkeling. De boeken zijn het lesmateriaal van de samenkomsten om jezelf te leren ontdekken.
“Ken jezelf met heel je hebben en houwen”  Niets is ons vreemd.


Tijdens een gesprek zal ik u bijstaan waar nodig is.
De vragen die u stelt, zal ik via spreken beantwoorden. 

Leo Wobben

Het wezen is wie je werkelijk bent
en het is onderdeel  van de Wereld
van de Wijsheid. 


 

Magie van dit leven.

Ik ben er nog even om mijn bagage af te leggen en mijn rug terechte.
De trein is bijna aan het einde van mijn rit waarin ik nog even zit.

Ik heb mijn aanwezigheid ervaren en geleerd in wie IK ben
om weer verder te gaan voor een nieuw bestaan.

Mijn jas werd te krap en oude sloffen passen
mij niet meer in dit bestaan.  
Ik zie er weer naar uit om te gaan.

' T is  gedaan.
***

 

Drie in de pan, je kunt er wat van om tot smaak te komen zonder er van te dromen. Bij het waker worden zijn al vele drie in de pan verslonden. 
Zijn de smakelijke en voedzame drie.

Wat kan ik nu spreken om ervaringen gestoelte te geven, zonder dat de smaak hier onder lijd? Ik hou dit recept niet geheim, maar ik deel deze met wie dan ook,
met helderheid en klaarheid is deze drie in de pan het smakelijks recept die bij elke aanmaak van bereiding noodzakelijk is.

Totdat dit op tafel komt en iedereen er van kan proeven en ervaren, dat drie in de pan tot smaak is gekomen na alle dromen en gedachten.

Ik zal dit recept verklappen blijf in jezelf geloven, dat elke smaak in het leven soms zuur is of bitter lijkt, de juiste smaak is drie in de pan door maakt alle smakende ervaringen. Dit is een kijkje in mijn leven dat voorbij glijd totdat drie in de pan op tafel komt en iedereen hiervan profiteren.

Dit zijn de driestappen die ik zelf diende te gaan.
Dit is het recept, staat nu op tafel als laatste avondmaal.
"De vrijheid van de mens is het hoogste goed"

***

Op de aardse levensschool
staat de boom voor 'het stoffelijk bewustzijn' symbool.

Het is de kleur van de bril waardoor u kijkt,
die correspondeert met de trilling waardoor u kijkt,
die correspondeert met de trilling die uw bewustzijn heeft bereikt.
Het lichaam staat voor het huidige jasje dat u draagt
en in ieder leven wordt er opnieuw van u gevraagd
om de boom van bewustzijn naar binnen te keren,
zodat u steeds meer over uw ware Ik kunt leren.

Want de verpakking die men aan de buitenkant ziet,
·is alleen maar een vlag en dekt de lading niet.

De essentie van wie u bent heeft al vele levens doorleefd
en het is de kabouter die daar een lijntje mee heeft.
Ontdaan van aangeleerde gedragingen en uiterlijke schijn,
·is hij het symbool voor uw innerlijke Zijn.

Stelt u zich in de boom eens een ladder voor met vele treden
en daal deze langzaak af, want de kabouter woont helemaal beneden.
Leg uw hand op uw buik en voel de energie in uw voeten,
·dan zult u de kracht van uw eigen natuur ontmoeten
en maken uw wortels contact met de vruchtbare aarde,
·met wie u eigenlijk bent, met uw werkelijke waarde.
Uit het boek: De ezel en de klaproos