Home » Telefonisch gesprek locatie.

Welkom, dit is een uitnodiging aan ieder van u.
“Deze mogelijkheid is niet eerder aanwezig geweest op aarde”.


Op een unieke wijze in gesprek te zijn

tijdens een gesprek is de wezen-foto actief aanwezig en pakt
datgene op wat nog niet bewust is en activeert dit.
Uw wezen ontvangt dit pakketje en pakt dit uit voor ieders
bewustzijnsontwikkeling.

Na een gesprek ontvangt u
een tekst per e-mail.
Deze tekst is een omschrijven van wat heeft plaats gevonden. 
Ieder van u zult op zijn eigen merites ervaringen opdoen.

Leo